• Odontologia conservadora: les destruccions de les dents per càries es reparen amb obturacions o reconstruccions (empastaments) de composite. Retornem l’anatomia natural de les peces afectades. Per la nostra filosofia de respecte a l’ésser humà i al medi ambient no emprem amalgama de plata, i nostres composites estan lliures de TEGDMA i HEMA, evitant l’alliberament de BISFENOL-A.