imagen de la cara csuperpuesta a radiografía mostrando los implantes

• Implantologia: els implants no són un fi en si sinó un mitjà per a poder restaurar l’equilibri bucodental . Tant per a solucionar absències d’una o més peces, o per a rehabilitacions completes sobre 4 o més implants, ens proporcionen un ancoratge artificial el més similar a l’arrel dental natural per a suportar la pròtesi adequada al cas. Usem implants curts infracrestals (és a dir que queden més submergits en l’os) que es comporten de forma més respectuosa amb els teixits orals alhora que donen un millor resultat estètic i una major durabilitat a les pròtesis.